– Ett hållbart byggande för kommande generationer.

Att bygga hus med Ytongs väggelement är en mycket snabb och effektiv byggprocess. I en normalstor villa har man ”tät bygge” på ca 8 – 10 arbetsdagar.

Ytongs ytter- & innerväggselement

Monteringen sker med tunnfogslim samt utan armering vilket minimerar risken för köldbryggor.

Ytong kan användas i såväl bärande som icke bärande konstruktioner.

Byggnation av Ytongs väggelement kan utföras året om (ner till -5 grader).

På Villa Maria har vi valt att använda Ytong innerväggselement till alla innerväggar i våra byggnationer.

Lättbetong är en svensk uppfinning som såg dagens ljus på 1920-talet, 100 år senare lägger uppfinningen ribban högt när det gäller hållbart och miljövänligt byggande.

Här följer några av de många argumenten varför vi använder oss av Ytongs väggelement:

Flexibel konstruktion

Ytongs väggelement är okänsliga mot fukt och kan monteras innan byggandet är tät.

Snabbt montage

Ett erfaret montageteam monterar ytterväggar till en normal villa på en dag och innerväggselement kan en montageperson montera ca 50 kvm per dag.

Hållbarhet

Ytong Innerväggselement produceras med minimalt spill och CO2 konsumtion. Väggen består av ett material som efter rivning till 100%  kan återvinnas. Miljödeklaration enligt EPD EN 15804.

Brandsäkerhet

Ytong brinner ej och är därmed mycket säker mot brand och brandspridning.

Minimal ljudspridning

De tjocka ytterväggarna stänger ute bullernivån och innerväggarna minimerar intern ljudspridning mellan rummen.

Perfekt inomhusklimat

Ytong är ett trögt material som består av sand, vatten och kalk och håller värmen ute på sommaren och kylan ute på vintern.

Snabbt färdigställande

Släta ytor, inga skarvar och skruvhuvuden att spackla, tapetsering / målning sker efter en enkel snabb spackling eller putsning.

Bättre total ekonomi

Rationell planering, kortare byggtider och finansiering, mindre spill, överlägsen kvalité, högre värde och försäljningspris på byggnaden / fastigheten.

VILLA MARIA

Villa Maria AB
Skogsgatan 93
587 23 LINKÖPING

Tel och e-mail

Telefon: +46(0)13 12 88 88
(Vardagar 08:00 – 17:00)
E-mail: info@villa-maria.se

Villa Maria AB

MOMSREG.NR/VAT-NR: SE556621389701
Innehar F-skattsedel
Plusgiro nr: 264228-8

Copyright © 2020 Villa Maria AB. All Rights Reserved.