– Ett hållbart byggande för kommande generationer.

Grundplattans uppbyggnad och montage är mycket viktigt, det är här all tyngd skall vila d.v.s. husets fundament.

Grundplatta / bottenbjälklag

Innan man kommer till grundplattans montage gör man oftast en noggrann geoteknisk undersökning för att se vad som finns under jord. Det kan finnas berg eller sten som måste bort. Man gräver sedan ner ca 40 – 50 cm för att komma ner till ”orörd mark”.

Därefter bygger man upp med bärlager (sten, grus och sand) så man får ett packad och fast grund att montera grunden på.

Dräneringsrör och dagvatten avledning monteras runt hus så vatten kan avledas. I många fall monteras också en radonslang innan montage av grundplattan.

Radonslangen kan i ett senare skede kopplas på till en fläkt, om man i framtiden får förhöjda radonvärden.

 • Grundplatta på mark består av:
  400 mm L-Element / Fibercementskiva.
  3-Lager med 100 mm BEWi markisolering.
  Radonslang.
  Armeringskorgar, armeringsnät.
  LK Golvvärme system.
  Tappvattensystem.
  Elframdragningar.
  Betonggjutning.

VILLA MARIA

Villa Maria AB
Skogsgatan 93
587 23 LINKÖPING

Tel och e-mail

Telefon: +46(0)13 12 88 88
(Vardagar 08:00 – 17:00)
E-mail: info@villa-maria.se

Villa Maria AB

MOMSREG.NR/VAT-NR: SE556621389701
Innehar F-skattsedel
Plusgiro nr: 264228-8

Copyright © 2020 Villa Maria AB. All Rights Reserved.